Jakub Maiński
prezes zarządu

Założyciel Fundacji Profilm. Twórca wideo. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską „Obraz w ruchu: analiza informacji estetycznej, w perspektywie kognitywistycznej” pisał w ramach wymiany na Wydziale Filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował grafikę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Słuchacz wykładów otwartych na wydziałach: prawa, historii Polski, historii Rzymu, historii Grecji, muzykologii, polonistyki, historii sztuki oraz w Instytucie Kultury Polskiej. Ukończył półroczny kurs zarządzania organizacjami pozarządowymi w Helsingør International People’s College. Absolwent rocznego inkubatora NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Hanna Polanowska
członkini zarządu

Manager projektów w zakresie nowych technologii. Magister europeistyki prawnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobyła współpracując przy tworzeniu takich festiwali jak Malta Festival Poznań czy Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk oraz tworząc Fundację Mały Dom KulturyW Poznaniu.
Przez rok prowadziła projekt małego niezależnego kina studyjnego „Kino za Rogiem w Dragonie”. Pasjonatka innowacyjnych technologii, klasyki kina oraz nowej fali niezależnej.